xenos::bushcraft

Блог за бушкрафт, примитивни технологии и живот с Природата…

Оцеляване: Правилото на Седемте

| 19 Comments

„Правилото на Седемте“ е добър ръководен принцип за планиране на оцеляването в екстремни ситуации, или при тренировки за усвояването на умения и навици за оцеляване в дивата природа. То ни помага да определим и категоризираме опасностите, застрашаващи живота ни  и да намерим сред възможностите, които ни предлага средата, подходящото за тях противодействие.

Ще започна първо със изброяване на седемте основни проблема, с които се сблъскват оцеляващите, попаднали в негостоприемна и непозната заобикаляща среда. След това ще предложа седемте основни умения за оцеляване, благодарение на които може успешно да преминете през тези перипетии.

С определянето на основните проблеми и техните решения, вие ще имате едно основно ръководство за оцеляване, което по-добре ще ви посочи какво е нужно, за да сте подготвени за почти всички възможни сценарии на оцеляване в дивата природа.

„Правилото на Седемте“ включва:

1. Седемте основни проблема при оцеляването:

 • студ и жега
 • жажда
 • глад
 • умора
 • отегчение и самота
 • страх и тревожност
 • болка и наранявания

2. Седемте основни умения за оцеляване:

 • палене на огън
 • изготвяне на подслон
 • осигуряване на вода
 • осигуряване на храна
 • сигнализиране
 • първа медицинска помощ
 • самозащита

Успешното изпълнение на „Правилото на Седемте“ изисква добри знания и умения за оцеляване в пустошта и подходящо оборудване, и двете от които се придобиват само чрез много обучение и опит.

Колкото повече се увеличават уменията и екипировката ви за оцеляване по всяка една от точките, толкова вероятността за успешното им приложение по отношение на дадения проблем се увеличава. Това е така,защото в по-голяма или по-малка степен, всяко едно от уменията в „Правилото на седемте“ оказва влияние и върху решаването на един или повече от другите проблеми.
Например с придобиването на опит в категорията „Палене на огън„, Вие ще можете да се справяте не само със заплахите, свързани с проблема „Студ и жега„, но и ще имате чудесна възможност да се справите с проблема „Страх и тревожност„. Това е така, защото огънят е не само източник на топлина и светлина, но е и отлично средство за повдигане на духа.
Огънят също може да бъде използван за преваряването на водата, за да се убият болестотворните организми („Осигуряване на вода„), източник на дим („Сигнализиране„), за готвене на храната („Осигуряване на храна„), стерилизация („Първа медицинска помощ„), прогонване на хищниците и хапещите насекоми („Самозащита„), и затопляне на подслона („Изготвяне на подслон„).

Изпълнение на „Правилото на Седемте“

Палене на огън

След като вече знаете, че паленето на огън е под номер едно в списъка със седемте основни умения, които трябва да усвоите за да оцелеете в дивата природа, то вероятно ще искате да научите всичко за това, как да го направите. Също така ще пожелаете да включите в комплекта си за оцеляване и други приспособления за добиване на огън, освен обикновенния кибрит.
Добиването на огън в екстремни условия не винаги е лесно начинание и дори експертите по оцеляване понякога изпитват трудности при получаването и разпалването му. Неблагоприятните за добиване на огън условия включват лоши и трудногорими материали, влага, студ, вятър и дори наранявания.

Тъй като умението да запалите и подържате огън е толкова важно за оцеляването, препоръчително е да имате поне три варианта за палене на огън във всеки един момент. Ако единият от тях се провали по някаква причина, то ще ви останат още два резервни варианта, които да ви гарантират успех.
Едни от най-добрите средства за добиване на огън са:

* водоустойчив кибрит
* запалка
* магнезиева запалка (magnesium fire starter)
Запалка за оцеляване проектирана специално за Британските специални части. Карабинера и въженцето са мое подобрение. * огниво (firesteel)

Препоръчително е също така да вземете със себе си помощни материали, които ще ви помогнат да разпалите пламъка дори в лоши условия, като например влажно дърво. Ето най-добрите такива материали:

* свещ
* лентички от гума (вътрешна автомобилна)
* сух спирт

Упражнявайте се в паленето на огън във всякакви условия, използвайки далеч не идеални материали. Усъвършенствайте дотолкова своите умения, че да можете да разпалите огън дори когато дървото е влажно или нямате достатъчно разпалки. Колкото повече опит натрупвате – толкова повече ще се уверявате, че е задължително да умеете да запалите огън в условията на оцеляване сред дивата природа.

Изготвяне на подслон

Едно добро убежище ще ви даде голямо предимство в условията на оцеляване, предпазвайки ви от стихиите и повдигайки вашият дух.
Правилно построеният подслон ще ви помогне да оцелеете в условия, където дрехите и оборудването ви не могат да свършат работата. Например добрата почивка е решаваща за бодростта и нормалното състояние на организма, а в условия на оцеляване е особенно важно да се чувствате колкото се може по-свеж. Освен това, докато почива вашето тяло отдава повече топлина на окръжаващата среда, отколкото може да произвежда. Ако нямате подходящ спален чувал, загубата на тази топлина може да ви доведе до хипотермия, освен ако убежището ви не предлага някаква защита от това.

В зависимост от условията на обкръжаващата ви среда, подслона може да ви служи за една или повече от следните цели:

1. Защита от климатичните фактори на средата

 • студ
 • слънце
 • жега
 • вятър
 • влага

2. Укритие от досадните или носещи зарази насекоми
3. Защита от опасни животни
4. Прикритие от други хора
5. Предпазване на екипировката и провизиите ви от животни и климатичните фактори
6. Прикритие от което да нападате от засада животни

Поне няколко от седемте проблема при оцеляването се повлияват в една или друга степен от наличността на правилният подслон. Това са „Студ и жега“, „Умора“, „Страх и тревожност“ и „Болка и наранявания“.
Тъй като подслона е много важен за оцеляването в дивата природа, вашият комплект за оцеляване трябва да включва предмети, които ще ви помогнат за построяването му, в зависимост от условията на средата, в която сте попаднали. 15 метра 550 паракорд (парашутна връв) и парче непромокаем плат с размери 1.50 на 2 метра ще са достатъчни за направата на подслон от най-различен тип. Добрият нож, или дори малка брадвичка, ще ви послужи добре за направата на много типове убежища, и ще е полезна за много други дейности.

Тъй като носенето на материалите за изготвянето на убежище е доста трудоемка работа, много е важно оцеляващия да се научи да използва за направата му подръчни материали, предлагани от средата, в която е попаднал. Различните растителни остатъци, като например листа, трева, клони и стъбла, може да бъдат използвани при направата на отлични дървени подслони, които са топли и сухи дори и в най-лошите климатични условия. Снегът е отличен изолатор, който може да бъде използван успешно в построяването на подслони от следните типове: „снежен окоп“, „снежна пещера“, „иглу“ и покритие на дървените колиби.

Осигуряване на вода

Наличието на достатъчно чиста вода за пиене е от основно значение за оцеляването в пустошта, но също така е и едно от най-трудните за изпълнение неща. Колко дълго можете да оцелеете без вода, зависи от физическото ви състояние и от условията на средата, но дори в идеалните условия не можете да преживеете повече от няколко дни.
Дори лекото обезводняване води до голяма физическа и психическа криза – нещо, което не можете да си позволите, ако оцелявате в непозната среда. Длъжни сте да направите всичко възможно, за да осигурите достатъчно чиста вода, която да ви държи във върхова форма.
Запомнете, че всички неизпробвани източници на вода се приемат за замърсени. Преваряването на водата, за да я направите годна за пиене, винаги е препоръчвания метод. Другите методи са по-лоши, в сравнение с преваряването, защото те не унищожават 100% от патогенните микроорганизми, или предполагат вероятност за неправилно използване или неуспех. Такива са например водните филтри и химикалите, като белината и калциевия хипохлорит.
Комплектът ви за оцеляване трябва да включва средства за преваряване на вода, като например средства за добиване и разпалване на огън и съд, който да побира количество вода, достатъчно поне за един ден. Наличието на достатъчно вода за пиене ще ви помогне да запазите своята физическа и психическа ефективност висока и ще ви предпазва от Студ и жега, Отегчение, Умора, Болка и Наранявания.

Осигуряване на храна

В едно краткосрочно оцеляване в дивата природа, намирането на храна е един от най-ниските приоритети. Можете да оцелеете седмици и дори месеци с малко или никаква храна.
Иначе казано: умението за намиране на храна от диви източници може да ви помогне да оцелеете в пустошта, като ви дава допълнителни калории и хранителни вещества, които да ви държат във върхова форма.
Ако имате някакви познания за местните ядивни растения, гъби, животни, риби и насекоми и как да ги намерите, то вие имате едно истинско предимство във всяка една ситуация на оцеляване, продължаваща повече от един ден. Но за да увеличите възможността си за набавяне на дива храна, вие е добре да имате:

 • добър нож за оцеляване
 • средства и материали за палене на огън
 • метален тиган или канче, в който да готвите дивата храна. Това ще направи храната по-вкусна и ще унищожи болестотворните организми в месото.
 • рибарски кукички, корда и плувки. Рибата е един от най-лесните за улавяне източници на дива храна.
 • жило или жица за примки и знания за тяхното използване. Жицата също е подходяща за поправка на различна екипировка.

Както и при другите умения за оцеляване, за да увеличите възжможностите си за намиране на храна в екстремни условия, първо трябва да се поупражнявате доста, а не да изчакате да попаднете в ситуация, която ще ви научи. Само истинските опити да поживеете известно време сред дивата природа може да ви направи достатъчно опитен.

Успешното намиране на дива храна ще добави необходимите хранителни вещества във вашата диета, и ще повлияе положително върху възможността ви да се справите по-добре със седемте заплахи, на които дивата природа ви излага – „студ и жега“, „глад“, „умора“, „отегчение и самота“, „страх и тревожност“ и „болка и наранявания“

Сигнализиране

Предвидливите оцеляващи винаги имат няколко варианта за сигнализиране на евентуалните спасители. Например човек може да вика или крещи само кратко време, преди гласните му струни да не откажат да действат, но можете да свирите със свирка неопределено дълго време. Факт е, че свирката за оцеляване може да се чуе доста по-надалеч от човешкият вик, и винаги се разпознава като сигнал за бедствие.

Другите начини за сигнализиране в екстремна ситуация включват визуални знаци, като например димящи огньове, сигнални огледала, знаци по пясъка или изписване с растителни материали (стъбла, храсти, листа) на букви или знаци-кодове. Тези визуални знаци могат да бъдат видени дори от много големи разстояния от въздуха.

Тъй като сигнализирането на спасителните групи е много важно, препоръчително е вашия комплект за оцеляване да включва:

 • средства и материали за палене на огън
 • сигнално огледалце
 • свирка за оцеляване

Първа медицинска помощ

Много от ситуациите на оцеляване са предизвикани от получаването на различни наранявания и травми. Понякога дори малко нараняване може да доведе до големи проблеми. Например в града  навехнатият глезен не е непременно голям проблем, но в дивата природа той може да се окаже животозастрашаващ.

Проблемът при сериозните наранявания, придобити сред дивата природа е, че липсват необходимите материали, за да се справите адекватно с тях. Обикновенно най-доброто нещо, което можете да направите е, да се опитате да стабилизирате пострадалия (или себе си) и да се подготвите за евакуация.
Комплектът ви за оцеляване трябва да включва основни материали и медикаменти за първа помощ: превързочни материали, дезинфектанти, медикаменти и т.н.
Съдържанието на една добра походна аптечка можете да видите тук.

Самозащита

Самозащитата не се ограничава само до това, да се защитите от животните, насекомите и другите хора. Най-важната част от самозащитата са решенията, които вие взимате: избягване на опасни ситуации и такива, които изискват усилия по-големи от вашите физически възможности.
Например изкачването на някой връх, което е над вашите физически възможности или възможностите на екипировката ви, може да ви постави в много опасна за живота ситуация. Храненето и дразненето на диви животни също е пример за лошо решение, което може да се обърне срещу вас.
Ако очаквате среща с опасни животни сред природата, много е важно да мислите в перспектива. Без съмнение хората са най-опасните същества на планетата. Те нараняват много по-често, отколкото дивите животни, които ще срещнете.

Отчитайки вероятността, необходимостта от самозащита в различните ситуации, в които ви поставя дивата природа, нараства в следния ред:

 • решенията, които взимате
 • контакти с хора
 • диви животни

Самозащитата сред дивата природа включва използването на разума за свеждането до минимум на възможността да се срещнете с диви животни, други хора и попадането в опасни ситуации. Не се опитвайте да извършвате неща, които са отвъд силите ви, и винаги знайте как може да се върнете.

Инструментите, които могат да бъдат използвани за самозащита включват вашият нож, брадвичка, огън, лични умения и възможността за импровизация. Но преди всичко останало, свързано с оцеляването в дивата природа, най-добрият инструмент за оцеляване си остава вашият мозък.

По материали от: www.survivaltopics.com

Ако този блог ви е харесал! Ако информацията в него ви е била полезна! Ако искате да изразите благодарността си, или да подпомогнете бъдещото му развитие! – Можете да натиснете този бутон, и да ме почерпите една бира с картофки! 😉 Благодаря ви!
[wp:svejo-net]

19 Comments

 1. От къде мога да си намеря такава запалка за оцеляване /огниво (firesteel)/?

 2. В случая мисля, че става дума за различни неща. И двете запалки са магнезиеви, но при едната магнезия служи като подпалка. Стържи се от блокчето и след даване на искра от металната пръчка в единия край на запалката – се възпламенява. Това което Кирил показва служи само за даване на възпламеняващата искра. Затова и Стоян го е нарекъл огниво и е оставил името Магнезиева запалка на плочката с магнезий към която има прикрепена по-малка метална пръчка за искри.

 3. БРАВО Стояне всичко е описано точно и ясно ,но бих добавил стратегията на дядо ми който през войната е преминал школа за диверсанти и е преживял какво ли не та той ми казваше ,че в гората трябва да влизаш със нагласата не да оцеляваш а да ЖИВЕЕШ там , да използуваш всички ресурси които ти се предлагат.И ще допълня още правилото на ,,7-П,, на Свирепия
  1-ПРАВИЛНОТО
  2-ПРЕДВАРИТЕЛНО
  3-ПЛАНИРАНЕ
  4-ПРЕДОТВРАТЯВА
  5-ПИКЛИВО
  6-ПОСРАНО
  7-ПРЕЦАКВАНЕ

 4. тия си4ки работи описани до тук ми харесаха , но нищо не се споменава за опазването от диви животни…например „Баба Меца“…кво прайм ако докат си дремнуваме в палатката въпросната меца цъфне отвън или…ходим си по пъте4ката и тя насреща …някой знае ли как се реагира в такива ситуаций? нека сподели

 5. Правиш се на умрял или си купуваш спрей против мечки който се впръсква в носа на мечката когато е на разстояние 1,5м от теб , разбира се за това трябва и много кураж да имаш… Тръгнеш ли да бягаш от нея няма да се измъкнеш жив, евентуално да се покатериш на някое дърво.

 6. а меца дали знае как трябва да реагира на въпросният спрей…щото съм виждал какво става ако се пробваш да напръскаш ку4е с спрей…не е красива гледка…представям си кво ще е ако попадна на неграмотна ме4ка…тва за умрелия не работи винаги…ме4ките хапват и мърша ако са гладни…други предложения?????

  • С доста голямо закъснение, но да споделя моя опит с мечките. Аз съм запален пъстърваджия и често съм на места отдалечени от цивилизация и туристически маршрути. Мечките, освен ако не са полупитомни( такава често посещава кофите за боклук на три витошки хижи), рядко се срещат по обичайните туристически маршрути и ако я срешнеш там просто отстъпи с лице към нея бавно и спокойно, скоро и тя ще си тръгне, защото е свикнала с хора и не ги смята за сериозна заплаха. Ако обаче попаднеш на мечка далеч от обичайното движение на хора нещата са доста различни. Първо важни са сезоните – през зимата е почти невъзможно да срещнеш мечка, но ако я срещнеш май само молитва може да свърши работа, както знаем през зимата те спят, но ако по някаква причина се е събудила е много гладна и кисела, склонна е да напада всичко и всички, но както повечето диви животни изпитва респект към човека и има шанс, ако отстъпиш без да покажеш страх, да не те нападне. Пролет – от средата на февруари до края на март два пъти имах неудоволствието на подобна среща. Първия път се оказахме на стотина метра един от друг на две съседни хълмчета по което има само дребни храсти, видяхме се едновременно и поне аз бях готов рязко да стопля панталоните. Стоях и гледах тъпо докато блокиралия ми мозък се напъваше да роди нещо, мечо ме изгледа пораздруса глава пак ме изгледа и се обърна към мен. Аз завих и започнах възможно най-спокойно да се спускам по хълмчето като не изпусках мечката от поглед, след като изминах петдесетина метра и мечката се обърна и се отдалечи. Веднага тръгнах към колата и близо до потока на който исках да ловя риба видях две следи, едните по-малки, според мен от мечки. Втория път беше по-екстремно но пък за кратко. Докато вървях нагоре по една Старопланинска река стигнах до песпективен вир с нисък, около метър, праг в горния край, клоните на дърветата надвисваха над водата та се наложи с патешко ходене да се провра под тях за да застана на удобна за замятане позиция, тъкмо се наместих и заметнах два-три пъти и чух шумолене все едно коза пасе от храст. Предната година попаднах на стадо овце и 4-5 каракачанки, които лаяха доста по мен, та реших да видя какво шумоли и ако е стадо да се разкарам преди кучетата да са ме усетили. Та прецапах по края на вира и надникнах над прага, и сърцето ми спря, на десетина метра от мен очи в очи се гледахме със сравнително дребна мечка, която ровеше нещо под един храст. За щастие преди да напълня гащите и ботушите, мечката се обърна и драсна с бясна скорост нагоре по склона. Ей много бързо бягат да знаете дори и по стръмен и кален склон. Другите два случая бяха в края на лятото ( случките са за период от 20 години), мечките бяха сравнително далеч, а едната дори ме беше чула или подушила та вече се изтегляше. Но се отплеснах защо са важни сезоните. Ранна пролет мечо е гладен и кльощав движи се на големи разстояния и може да се срещне по често, тогава е най-рисковано защото често има и малки мечета, а мама меца е добър родител. Лято – храна бол, мечетата са 30-50 килограмови и често са без майката, но тя е наблизо оглеждайте се за следи в близост до потоците а често има и цели опустошени полянки, малките се борят често. Ако забележите следи се махнете от там възможно най-бързо.Горе долу същото е и през есента. Основното е че от гледна точка на мечките ние хората НЕ СМЕ храна, но можем да бъдем заплаха, а изплашеното животно може да е по-опасно от гладното. През последните 5-6 години когато съм на риба нося звънче(видях го в някакъв канадски сайт за риболов), то би трябвало да предопреждава мечки, глигани и язовци че идвам и да не ги плаша. Нося и червена шапка, за да ме виждат ловците, защото имах случай да се окажа в дере между ловна дружинка и сърна :). Някои мои колеги пъстърваджии си носят сирени със сгъстен въздух и много силен звук за сплашване, има резон и в това, но аз си разчитам на звънчето и откакто го нося не съм срещал почти никакви диви животни.

 7. Който го е страх от мечки нали знаете къде не ходи

 8. тоя коментар ми е любимия
  благодаря Живко за оригинални съвет…досега не бях се сещал за това…жив да си на майка си и на баща си…сигурно много се гордеят с теб…други мъдрости би ли споделил с тъпата аудитория (в 4астност с мен)…нека все пак останалите хора които могат да дадат съвет да не се комплексират от тоз титан на мисълта а да си пишат…все пак ЖИВКО Е ЕДИН..

 9. Ами за да не почваме кавгите си поддържай блога! Ако все още не си го осъзнал, блога ти е станал много популярен и (като изключим някои статии) до известна степен – ПРОФЕСИОНАЛЕН. Визирам серията статии „Полезни растения“, „Походна аптечка – Какво да вземем и как да го използваме“, „Джобен комплект за оцеляване“ и т.н., където са се изказали доста ПРОФЕСИОНАЛИСТИ. Не съм чак толкова възрастен, но животът ме е научил, че е много глупаво да пренебрегваш знанията, които притежават другите хора. Отново ще наблегна на прилагателното „професионален“. Никой не е казал, че трябва да се въоръжаваме с дърводелски ножове като оня кривия дето може да прави лъжици „и всякакви други дървени неща“ според Black Wolf, но след като прочетеш гореспоменатите статии, спокойно можеш да ги ползваш като ориентир, какво да носиш със себе си и какво – не.
  Та в този ред на мисли, сериозните ти читатели, към които имам амбицията да се причислявам, очакват СЕРИОЗНИ статии и СЕРИОЗНИ коментари под статиите. Хубаво си посочил говорилнята, където се обсъжда темата „Кое животно ще ви изплаши повече“, но отговори като този на живко са за там – за говорилнята. Тук в блога, под статиите се намесва т.нар. „собственик“, който филтрира коментарите и оставя само тези, които дават допълнителни съвети и/или насоки на сериозния читател. Божо е правилно е отбелязал, че в статията бегло се споменава самозащитата. Всички сериозни читатели, очакваме някой, който е имал опит в такава ситуация да се изкаже, но вместо това получаваме тъпнята на Shady, който освен, че препоръчва спрей дето не се продава в България, апелира да се катерим по дърветата и още по-тъпия отговор на живко, който „мъдро“ (в кавички) цитира народни поговорки. Shady, моето момче, само за сведение ще ти кажа, че мечката ще се покатери до върха на дървото, малко преди ти да си стигнал до първото най-ниско клонче.
  С риск да обидя някои хора, ще кажа, че в този блог се е оформила една клика от „ръкопляскащи“, които само чакат да публикуваш нещо ново и те да започнат да аплодират, задъхвайки се от възторг без дори да са си направили труда да ВНИКНАТ в съдържанието на статията. На никой не му се четат коментари от типа „Браво! Много добре!“ или по-лошото – неграмотни изказвания като това на живко и Shady.
  Стояне, предполагам, че този мой коментар ще бъде изтрит и мисля, че е редно да бъде изтрит, но ще се радвам ако си ме чул и разбрал.

 10. Мине се не мине и от някъде се извъди по някой умник,та тръгне да дава акъли.Алоооу,специалягите!Я си направете собствен блог,хвърлете усилия,време и споделете собствените си умения някъде(в публичното пространство),а пък след това почнете да давате акъл,на ляво и на дясно и да се лигавите насам -натам.
  Аз ако съм на Стоян,ще забраня коментарите под статиите!
  Такова отношение ли заслужава човека за усилията си ???
  Я,на когото не му харесва написаното ,да вземе да го напише по-добре,а!Така става ли?
  Па ние ще го прочетем и ще си кажем думата накрая.

 11. @Dakota: Поредния „Чукча не читатель – чукча писатель“. Аз обяснявам, че четете без да вниквате в това, което сте прочели ама на вас по-лесно ви е да се засягате и да пишете следващия коментар. Иначе си имам и собствен блог, и два собствени сайта, и собствен форум, и собствена фото-галерия.

 12. А ти „zoso“ защо си мислиш,че на теб някой ти е длъжен?
  Айде,моля ти се!Както на теб не ти се четат похвалните коментари,така и мен ме дразнят,коментари като твоите.Ако имаш какво да добавиш в полза на другите-добави го.Ако се чудиш за какво да се дърляш с автора на статиите-това вече е грозно.Мисля,че тук сме се събрали хора(не да ръкопляскаме)а да си споделяме полезните неща,за които иде реч.Да се държи грубо всеки може,да дава акъли още повече.Това ,което ни обединява повечето тук е-че сме ПРИЯТЕЛИ.Което от своя страна ни помага да намираме добрия тон,от който повярвай ми всеки печели!

 13. п.п Ще чакам да ме поканиш в твоя форум:)

 14. стояне мерси за линка…не искам с никой да се карам…напротив..много ми харесва блога
  просто исках да нау4а нещо полезно…в4ера бях на вр. Перелик и по то4но на хижата…хижарите и горските казаха 4е са виждали следи от ме4ки ама те слизали надолу по топлото…горе е метър сняг…та зна4и си има сериозна популация в родопите и опасността да се засе4ем по пате4ките е реална…т.е. трябват ми адекватни мерки при срещата…за жалост не намерих нещо което да работи…освен може би съвета за обозна4аване…и тва е нещо..мерси за което

 15. а меца дали знае как трябва да реагира на въпросният спрей…щото съм виждал какво става ако се пробваш да напръскаш ку4е с спрей…не е красива гледка…представям си кво ще е ако попадна на неграмотна ме4ка…тва за умрелия не работи винаги…ме4ките хапват и мърша ако са гладни…други предложения?????“

  Това ме развесели 🙂
  Преди години имах случай да попадна на малокалибрена мечка в нашия Балкан.
  Хвана ме шубето щом го видях мечето, а и водех още хора с мен, повечето градски чада. И както си бях уплашен, хукнах, но не от нея, а обратно. Изненадах се от себе си, но мечката беше още по-изненадана от мен. Голямо гонене падна 😀
  Както и да е. Разминахме се без изяждане. Но съвета ми е – Не се плашете толкова от животните, често те изпитват повече страх. И въпреки това си имайте едно на ум. То човек подивява, а животното си е такова и без това 🙂

Коментарът ви е добре дошъл!

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.