xenos::bushcraft

Блог за бушкрафт, примитивни технологии и живот с Природата…

Правила

Посещавайки този сайт, Вие ТРЯБВА да приемете условията, изложени по-долу. В противен случай Вие нямате право да използвате тези страници!

Този сайт и неговото съдържание се публикува за Ваше удобство. Авторът на сайта не гарантира, че уеб страниците му не съдържат грешки, и че достъпът до тях е непрекъсваем. Авторът си запазва правото да редактира страниците си и да прекратява достъпа до тях по всяко време.

ОТКАЗ ОТ ЮРИДИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

НИКАКВА ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, КАКТО И КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, НЕ СЕ ДАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ДОСТЪПНОСТТА, АКУРАТНОСТТА И НАДЕЖДНОСТТА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТЕЗИ СТРАНИЦИ. АВТОРЪТ НА САЙТА НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА КАКВИТО И ДА БИЛО ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ ИЛИ ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ УПОТРЕБАТА ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ЗА УПОТРЕБА НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ, ДОРИ АКО ТОЙ Е БИЛ ПРЕДУПРЕДЕН ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ТАКИВА ВРЕДИ.

МЕТОДИТЕ, ТЕХНИКИТЕ, СЪВЕТИТЕ И РЪКОВОДСТВАТА, КОИТО ЩЕ ПОЛУЧИТЕ В ТОЗИ САЙТ, СА МЕТОДИ, СЪВЕТИ, ТЕХНИКИ И РЪКОВОДСТВА НА СВЕТОВНО ПРИЗНАТИ АВТОРИ И ЕКСПЕРТИ В ТАЗИ ОБЛАСТ, СЪБРАНИ, ПРЕВЕДЕНИ, ОФОРМЕНИ И ПУБЛИКУВАНИ ОТ АВТОРА НА САЙТА. АВТОРЪТ НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ОТ НЕПОДГОТВЕНИ, НЕОПИТНИ ИЛИ НЕДОБРОНАМЕРЕНИ ХОРА, КАКТО И ПРИЛАГАНЕТО Й В НЕПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ И С НЕПОДХОДЯЩА ЕКИПИРОВКА, КАКТО И ЗА НЕЙНАТА НАДЕЖДНОСТ И ПЪЛНОТА.

НА МЕСТАТА, КЪДЕТО АВТОРЪТ СИ ПОЗВОЛЯВА ЛИЧНИ СЪВЕТИ, И СЕ ПОЗОВАВА НА СОБСТВЕНИЯ СИ ОПИТ, ТОЙ ГО ПРАВИ ЕДИНСТВЕНО ЗА ВАШЕ УДОБСТВО И НЕ ЗАДЪЛЖАВА НИКОГО ДА ПРИЕМА ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНА, НАДЕЖДНА И ПРИЛОЖИМА ЗА ВАШИТЕ НУЖДИ. ТЕ СА НЕГОВ ЛИЧЕН ИЗБОР И РАЗБИРАНЕ. СЛЕДВАЙКИ ТЕЗИ СЪВЕТИ, ВИЕ ТРЯБВА ДА СЕ СЪГЛАСИТЕ, ЧЕ ГО ПРАВИТЕ НА ВАШ СОБСТВЕН РИСК, И АВТОРЪТ НЕ НОСИ НИКАКВА ОТГОВОРНОСТ ЗА ЕВЕНТУАЛНО ПРЕДИЗВИКАНИ ЩЕТИ И ЗАГУБИ!

КОМЕНТАРИ

С цел удобство на посетителите, Авторът на сайта е предоставил възможност за оставяне на коментар под всяка една публикация. Авторът не носи отговорност за акуратността и надеждността на информацията, поставена във коментарите, тъй като тя е притежание на трети страни. Използването й от неподготвени, неопитни или недобронамерени хора, както и прилагането й в неподходящи условия и с неподходяща екипировка, е изцяло на Ваш собствен риск, и авторът не носи никаква отговорност за причинени щети или загуби, свързани с това й използване.

Оставяйки коментар, вие трябва да приемете следните условия:

  1. материалите не трябва да съдържат нищо, което е извън рамките на закона, или по някакъв начин е неподходящо за публикуване;
  2. публикувайки препратки към материали и софтуер, Вие трябва да използвате всички подходящи средства да откриете и отстраните вирусите, както и всякакви вредни или деструктивни характеристики от този тип, преди да ги публикувате;
  3. трябва да притежавате материалите, или да имате неограничени права да ги предоставите – авторът може да ги публикува безплатно и/или да използва тях и идеите, описани в тях, в своите публикации, без да носи за това финансова или друга отговорност;
  4. Вие приемате условието да не предприемате действия срещу Автора във връзка с материал, който сте предоставили, и да го освободите от отговорност, ако трета страна предприеме действия срещу него във връзка с материал, който сте предоставили.
  5. Ако коментарът ви съдържа обиди, лични нападки, обвинения и негативни категоризации, отправени към автора, блога, или форума, той ще бъде изтрит моментално и без допълнителни обяснения, независимо от ценността на останалото му съдържание.
  6. Точка 5 важи и за неправилно, или въобще неподкрепените фактологически твърдения от типа „слухове“.

ВРЪЗКИ КЪМ ТРЕТИ СТРАНИ

С цел да улесни достъпа ви, както и полезността на сайта, Авторът може да изгради връзки към сайтове в Интернет, които са притежание или се оперират от трети страни. При посещаването на такъв сайт, Вие трябва да приемете неговите изисквания за ползване, както условието, че Автора няма контрол върху съдържанието на този сайт и не може да поеме отговорност за материали, създадени или публикувани от такива сайтове на трети страни. Освен това връзката към сайт, който не е собственост на Автора, не предполага, че той одобрява сайта или продуктите и услугите, за които се отнася той.

АВТОРСКИ ПРАВА

Целият материал в този блог (текстове, преводи, снимки и видео), които не се покриват от друго право, са обект на авторски права!

Забранено е копирането, принтирането, и разпространяването на този материал, както и използването му с комерсиална цел! Ако желаете текст, част от текст, или снимка, да бъдат публикувани във ваш сайт, или използвани по друг начин – моля свържете се първо с мен, за да ме запознаете с причината, целта, и начинът, по който те ще бъдат използвани! Неспазилите тези правила носят отговорност по Закона за Авторското право, и сродните му права!

Последна редакция: 27.08.2012 г.